Puppies

Puppies

Alle Rocksett-pups worden in huis geboren en daar ook grootgebracht. Zij raken dus al jong gewend aan allerlei (huishoudelijke) geluiden, diverse mensen en andere honden. Ook gaan ze regelmatig naar buiten; uiteraard in de tuin, maar zodra ze daar aan toe zijn (ca. 6 weken oud) ook gerust eens een stukje met de auto op pad, bijvoorbeeld naar een veldje waar ze weer wat meer van de buitenwereld kunnen meemaken en ontdekken. Tevens bezoeken de pups indien mogelijk een lagere school of een zorgboerderij. Al dit soort dingen zijn zeer belangrijk voor de gewenning en de socialisatie. Als de pupjes 7 weken oud zijn wordt er een karaktertest uitgevoerd om o.a. werkaanleg, will-to-please en eigen initiatieven te bepalen; met behulp van die test kan goed worden ingeschat welke pup het best bij welke gezinssituatie past.
8 weken oude pups uit het Rocksett E-nest

Tegen de tijd dat de pups naar hun nieuwe baasjes gaan hebben ze allemaal een gezondheidscheck gehad en is er een ontlastingsonderzoek gedaan i.v.m. de ontworming. Ook laat ik ruim voordat de pups het nest verlaten een titerbepaling doen, deze is belangrijk met het oog op het inenten van de pups. Verder worden alle pups geïdentificeerd via een chip door de Raad van Beheer, ze beschikken over een officiële stamboom en hebben een EU-dierenpaspoort. Ongeveer op de leeftijd van 6 maanden wordt er een nestreünie gehouden; dit is altijd een erg gezellig samenzijn en het blijft leuk om alle nestgenootjes weer eens terug te zien!

8 weken oude pups uit het Rocksett K-nest

De kennelnaam ‘Rocksett’ laat zich vrij vertalen als “opgericht in Amersfoort door Petra” (mijn eerste nestje is geboren toen ik nog in Amersfoort woonde). Ieder nest dat ik fok begint met een willekeurige letter van mijn kennelnaam, dus bijvoorbeeld het R-nest, K-nest, S-nest etc. Ik fok niet veel, maar áls ik fok dan pluis ik alles van voor tot achter uit en doe ik mijn uiterste best om te handhaven en/of te verbeteren voor zover het binnen mijn macht ligt. Op die manier probeer ik een zo positief mogelijke bijdrage te leveren aan het ras de Golden Retriever, waar ik al sinds 1990 verknocht aan ben!

‘Rocksett’ Golden Retrievers is al ruim 25 jaar lid van de rasvereniging – Golden Retriever Club Nederland (GRCN) – en aangesloten bij Golden Retriever Fokkers (GRF).

GRCN

GRF