Fokkerij

Fokkerij

Omdat het fokken van Golden Retrievers voor mij puur een hobby is, heb ik niet zo vaak pups beschikbaar. Bovendien stel ik best hoge eisen aan de honden waarmee ik fok want ik vind het belangrijk dat ze écht iets toevoegen aan het ras! Voor mijn fokkerij gebruik ik dan ook uitsluitend ouderdieren die gezond zijn, over de gewenste will-to-please beschikken en op tentoonstellingen uitmuntende resultaten behalen. Vanzelfsprekend moet ook het algehele karakter in orde zijn; ik houd er van als een Golden Retriever vrolijk, stabiel, levenslustig en enthousiast is, zacht van aard en met een hoog knuffelgehalte!

8 weken oude pups uit het K-nest

Mijn pups worden in huis geboren en daar ook grootgebracht. Zij raken al jong gewend aan allerlei (huishoudelijke) geluiden, diverse mensen en andere honden. Ook gaan ze regelmatig naar buiten; uiteraard in de tuin, maar zodra ze daar aan toe zijn (ca. 6 weken oud) ook wel een stukje met de auto en rennen op een – voor hen nog onbekend – veldje zodat ze op een positieve manier steeds iets meer van de buitenwereld meemaken en ontdekken. Tevens bezoeken de pups indien mogelijk een locatie waar het wat drukker is en meerdere mensen samen komen (bijvoorbeeld een zorgboerderij of een school). Al dit soort dingen leveren een zinvolle bijdrage aan de gewenning en de socialisatie. Als de pupjes 7 weken oud zijn wordt er een karaktertest uitgevoerd om o.a. werkaanleg, will-to-please en eigen initiatieven te bepalen; met behulp van die test kan goed worden ingeschat welke pup het best bij welke gezinssituatie past.

Tegen de tijd dat de pups naar hun nieuwe baasjes gaan hebben ze allemaal een gezondheidscheck gehad en zijn ze meerdere keren ontwormd. Ook laat ik voordat de pups het nest verlaten een titerbepaling doen, deze is belangrijk met het oog op het inenten van de pups. Verder worden alle pups geïdentificeerd via een chip door de Raad van Beheer, ze beschikken over een officiële stamboom en hebben een EU-dierenpaspoort. 

8 weken oude pups uit het E-nest

‘Rocksett’ Golden Retrievers is al sinds 1990 lid van de rasvereniging Golden Retriever Club Nederland (GRCN) en aangesloten bij Golden Retriever Fokkers (GRF).

GRCN

GRF