Fokkerij

Fokkerij

Het meest recente ‘Rocksett’-nest is op 5 oktober 2023 geboren (klik hier voor alle info en foto’s van dit nest). Er zijn voor 2024 geen nieuwe fokplannen.

Omdat het fokken van Golden Retrievers voor mij puur een hobby is, heb ik niet zo vaak pups beschikbaar. Bovendien stel ik best hoge eisen aan de honden waarmee ik fok want ik vind het belangrijk dat ze écht iets toevoegen aan het ras! Voor mijn fokkerij gebruik ik dan ook uitsluitend ouderdieren die gezond zijn, over de gewenste will-to-please beschikken en op tentoonstellingen uitmuntende resultaten behalen. Vanzelfsprekend moet ook het algehele karakter in orde zijn; ik houd er van als een Golden Retriever vrolijk, stabiel, levenslustig en enthousiast is, zacht van aard en met een hoog knuffelgehalte!

8 weken oude pups uit het K-nest

Mijn pups worden in huis geboren en daar ook grootgebracht. Zij raken al jong gewend aan allerlei (huishoudelijke) geluiden, diverse mensen en andere honden. Ook gaan ze regelmatig naar buiten; uiteraard in de tuin, maar zodra ze daar aan toe zijn (ca. 6 weken oud) ook wel een stukje met de auto en rennen op een – voor hen nog onbekend – veldje zodat ze op een positieve manier steeds iets meer van de buitenwereld meemaken en ontdekken. Tevens bezoeken de pups indien mogelijk een locatie waar het wat drukker is en meerdere mensen samen komen (bijvoorbeeld een zorgboerderij of een school). Al dit soort dingen leveren een zinvolle bijdrage aan de gewenning en de socialisatie. Als de pupjes 6 à 7 weken oud zijn wordt er een karaktertest uitgevoerd om o.a. werkaanleg, will-to-please en zelfoplossend vermogen te bepalen; op basis van de uitslag van die test gecombineerd met mijn eigen bevindingen zal er rond de 7e levensweek worden besloten in welke gezinssituatie elke individuele pup het best op zijn/haar plaats zal zijn. Dit gaat vanzelfsprekend in overleg met de toekomstige eigenaren en met een eventuele voorkeur zal bij het toewijzen ook zeker rekening worden gehouden!

Tegen de tijd dat de pups naar hun nieuwe baasjes gaan hebben ze allemaal een gezondheidscheck gehad en is hun ontlasting diverse malen onderzocht op wormen (en indien nodig worden ze daarvoor behandeld). Ook laat ik voordat de pups het nest verlaten een titerbepaling doen, daarmee wordt gekeken of er in het bloed van de pups nog antistoffen van de moeder aanwezig zijn; dit is belangrijke informatie met het oog op het vaccinatieschema. Verder worden alle pups geïdentificeerd via een chip door de Raad van Beheer, ze beschikken over een officiële stamboom en hebben een EU-dierenpaspoort. 

8 weken oude pups uit het E-nest

‘Rocksett’ Golden Retrievers: sinds 1990 lid van de rasvereniging Golden Retriever Club Nederland (GRCN) en aangesloten bij Golden Retriever Fokkers (GRF).

GRCN

GRF